COVID-19

Mån 23 mars

Just nu får vi många frågor om hur vi på Campusgymmet förhåller oss till Coronavirusetoch risken för smittspridning. Vi följer utvecklingen noga och förlitar oss på Folkhälsomyndighetens information och rekommendationer. Vi håller oss dagligen uppdaterade och är redo att sätta in nödvändiga åtgärder om situationen förändras.Följande pass ställs helt in tillsvidare: alla seniorpass samt cykel ons morgon. Då Folkhälsomyndigheten fortsatt uppmuntrar barn och ungdomsidrott så återupptar vi båda barnjympagrupperna, parkour och även familjefys igen fr.o.m den här veckan ( v.13 ) . P.g.a restriktioner kan andra pass ställas in med kort varsel p.g.a sjukdom. Vi gör så gott vi kan för att erbjuda en fullgod träning i dessa tider.

covid 19 – English

Monday the 23 rd of March

Right now we get a lot of questions about the coronavirus and what we do in order to prevent spreading. We carefully follow the development and trust the recommendations and information from Folkhälsomyndigheten. We keep up to date and are ready to take neceesary actions if necessary if the situtation will change. All the senior classes and cycle Wednesday morning are classed but from this week ( week 13 )  we continue with barnjympa, parkour and familjefys.