Försäkring vid både tävling och träning

Samtliga medlemmar i Akademiska Idrottsförbundet omfattas av en olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller för olycksfallsskador som inträffar när medlemmen deltar i match, organiserad träning, tävling eller ”prova på” verksamhet anordnad av Sveriges Akademiska Idrottsförbund, dess distriktsförbund eller förening. Den gäller också under direkt färd till och från dessa aktiviteter.

Viktigt: Du måste vara medlem hos Campusgymmet för att alla ovanstående punkter ska gälla.

Vid olycka, ange Studentidrott, Akademisk idrott, Örebro Universitets Idrottsförening.

Vilka omfattas av försäkringen?

Försäkringen gäller för samtliga medlemmar i förening som tillhör Sveriges Akademiska Idrottsförbund.

Försäkringen är placerad i Folksam.

Vad gör jag vid skada?

Du anmäler skadan direkt till Folksam.

Ange: Örebro Universitets Idrottsförening

Skadeanmälningsblankett