Stadgar

Ladda PDF

Policy

Campusgymmets policy angående doping
Vår policy gällande ätstörning och/eller träningsanorexi
Vår policy angående ljudnivåer på våra gruppträningspass
Vår policy gällande barn och ungdomar i verksamheten
Integritetspolicy