Campusgymmet

Besöksadress

Campusgymmet

Örebro Universitet - Gymnastik & idrottshuset

Dagtid | 019 - 60 90 160

Kvällar & helger | 019 - 60 90 170