Campusgymmet tycker att det är roligt om barn/tonåringar vill delta i vår verksamhet. För att detta skall ske på ett så bra och säkert sätt som möjligt har vi tagit fram några riktlinjer för våra tränande.

Åldersgränsen i Campusgymmet är 15 år ( det år man fyller ) och i cirkelgymmet är den 13 år och då i målsmans sällskap fram till dess man fyller 15 år.

På bollpassen är åldersgränsen 15 år.

Du har möjlighet att ta med din bebis till gymmet fram till kl. 14.00.
Vi rekommenderar att träningen bedrivs i cirkelgymmet, då det är en lugnare miljö.
Bebisen ska alltid under träningen sitta/ligga i t.ex. barnvagn eller bilbarnstol.
Det är inte tillåtet att ta upp bebisen och låta den röra sig i gymmet eller ligga fritt på stretchmattan/golvyta.

Barn i gymmet är annars inte tillåtet.

På gruppträningspassen har föreningen ingen åldersgräns utan om yngre barn vill delta skall föräldern/ föräldrarna vara med och ansvara för att barnet/tonåringen klarar av att utföra alla övningar på ett bra och säkert sätt. Om du som förälder känner dig osäker så prata antingen med instruktören eller med gym-, gruppträningsansvarig hos Campusgymmets.

Yngre barn som ej deltager i passet får befinna sig i salen om de inte stör övriga deltagare eller instruktörer. Föräldern/föräldrarna ansvarar för detta.

Campusgymmets styrelse Mars 2012