Vi har populära bollpass, för både tjejer och killar i alla åldrar.

Förbokning skall ske på alla pass förutom lunchpass – ev restplatser släpps på plats 5 min innan passet börjar

Ledare finns på alla pass. Det enda du behöver är träningskläder, träningsskor och ditt glada humör.

Åldersgräns
Åldersgränsen på alla bollsporter är 15 år

Viktig information
De flesta av träningspassen i  bollsporterna drar mycket folk. Ledaren har rätt att avvisa den som kommer för sent.

Det är inte tillåtet att i hallarna använda de skor som du haft på dig på väg till passet – sand och smuts gör golvet halt.

> Alla Bollsporter